Players

選手紹介

GK
ゴールキーパー
1
Kazuki Teraji
21
Hirofumi Munakata
31
Koki Nishimura
DF
ディフェンダー
2
Katsuya Iino
4
Kazuki Hamagishi
6
Yuito Haji
15
Ryoma Yasuda
16
Ouki Kamihara
33
Junya Higashi
39
Yuki Yoshioka
41
Taisei Tani
66
Akito Setsumasa
99
Kohei Toda
MF
ミッドフィールダー
7
Shota Kawai
8
Kaito Shiraiwa
10
Takumi Yamasaki
13
Daiki Masuda
14
Shunsuke Ohara
17
Mizuki Ichimaru
18
Atuji Motokado
19
Eisuke Matsumura
38
Koki Azuma
80
Yukito Goto
FW
フォワード
11
Tsukasa Kitano
20
Kei Nakayama
22
Naoki Ogawa
23
Yukito Nakashima
47
Misaki Hayashide
STAFF
スタッフ