Players

選手紹介

GK
ゴールキーパー
1
Tokushi Yasui
21
Hirofumi Munakata
31
Koki Nishimura
DF
ディフェンダー
3
Kenta Fujishiro
4
Ryoma Yasuda
5
Kazuki Hamagishi
6
Yuito Haji
22
Shuma Miya
33
Tsubasa Kato
40
Marcelo Nao
55
Naomichi Unoki
99
Kohei Toda
MF
ミッドフィールダー
7
Shota Kawai
8
Kaito Shiraiwa
10
Takumi Yamasaki
13
Shunsuke Ohara
16
Atuji Motokado
17
Yukito Goto
19
Eisuke Matsumura
38
Koki Azuma
47
Misaki Hayashide
66
Akito Setsumasa
FW
フォワード
9
Matheus
11
Tsukasa Kitano
18
Naoki Ogawa
20
Kei Nakayama
23
Takuto Oda
41
Shunichiro Iguchi
STAFF
スタッフ
Contributor
一般公募

ANI YASUDA

Masafumi Oike

Jiro Terada